English | Vietnamese  
  bhhc main logo
 
About Us
Services Available
Accepted Insurances
Coverage Areas
Contact Us

Phuc vụ chăm sóc

image002Dịch vụ Chăm sóc cá nhân – là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất được thực hành với đội ngũ nhân viên đầy kinh nhiệm của chúng tôi. Làm sạch và duy trì không gian cá nhân cho bệnh nhân sẽ giúp duy trì ý thức tự lập và niềm tự hào, chúng tôi tin rằng một ngôi nhà sạch sẽ là một ngôi nhà an toàn và lành mạnh.

Để có trương trình chăm sóc nói trên, bệnh nhân  phải.

  • Cần đến sự chăm sóc cá nhân.
  • Và theo lời chấp thuận của bác sĩ quý vị
  • Và được bảo hiễm y tế của Medicaid hổ trợ chi phí
  © 2011 Bellaire Home Health Care, LLC