English | Vietnamese  
  bhhc main logo
 
About Us
Services Available
Accepted Insurances
Coverage Areas
Contact Us

BẢO HIỂM NHẬN

Accepted InsuranceCơ quan của chúng tôi có giấy phép hành nghề của tiề bang Texas và tất cả dịch vụ của chúng tôi điều được hoàn trả từ  Medicaid, các cơ quan trợ giúp của tiểu bang Texas, như là DADS và bảo hiểm tư nhân khác.

  • Medicaid - DADS
  • Private Pay (bảo hiểm tư nhân)
  • Insurance carriers:

    Star Plus - MQMB

    • Molina Healthcare

    • United Healthcare

 

  © 2011 Bellaire Home Health Care, LLC