English | Vietnamese  
  bhhc main logo
 
About Us
Services Available
Accepted Insurances
Coverage Areas
Contact Us

Về công ty chúng tôi

Chúng tôi phục vụ trương trình chăm sóc tại gia theo sự cần thiết của quý vị. Chúng tôi cam kết sẽ làm việc với quý vị và gia đinh của quý vị để đáp ứng tốt nhất các phục vụ y tế  theo nhu cần thiết của quý vị. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để được điều trị vá phục hồi là trong ngôi nhà của quý vị.

Mục tiêu của chúng tôi:

Cung cấp một phục vụ chất lượng cho sức khỏe bệnh nhân với nhân viên được đào tao và đầy đủ kinh nghiệm của chúng tôi. Nâng cao chất lượng cuộc sống của quý vị thông qua sức khỏe lành mạnh, tối đa hóa khả năng thực hành của quý vị về vật lý, tinh thần và cung cấp cho quý vị nguồn lực hỗ trợ của cộng đồng nói chung.

 

  © 2011 Bellaire Home Health Care, LLC